Clubnummer 1091

Aangesloten leden + lidnummer

Amar Essghir S

De Troey R

Debusscher J

Grisez F

Landas Ch.

Lees P

Vandenhirtz J.L

Weemaels M

Contactpersoon

Vandenhirtz JL

Adres

Sporthal Kerkeveld
Schoolstraat 46
1650 Beersel

Sluitingsdag : Maandag